Recrutari incheiate

Ord. dupa

Recrutam un Hire-to-Retire Delivery Lead pentru una dintre cele mai m...

2 comentarii

Recrutam un Supply and Bulk Logistic Coordinator pentru unul din jucat...

We recruit an HR Operations Manager for a major European company in th...

We recruit an HR Business Partner for a major European company in the ...

Recrutam un B2B Representative pentru Transilvania pentru unul din juc...

1 comentarii

Recrutam un Filling station manager pentru unul din jucatorii mari la ...

Recrutam un specialist pe comunicare interna pentru o organizatie inte...

Recrutam un avocat (intern) pentru o cunoscuta companie multinationala...

1 comentarii

General Manager Romania for Cutting-edge IT solutions Captive Center ...

Anunț privind selecția unui administrator neexecutiv, membru în Co...

Leading chemical industry player is searching for a Quality Assurance ...

2 comentarii

Recrutam un Group Head of Recruitment pentru o companie internationala...

2 comentarii

Recrutam un Group Talent Director pentru o companie internationala din...

Recrutam un Group Head of Office Services pentru o companie internatio...

Recrutam un Director Economic pentru o mare companie romaneasca din do...

10 comentarii

Recrutam un CEO pentru un IFN foarte mic, de nisa, insa cu afaceri pro...

33 comentarii

Recrutam un Specialist in Big Marketing pentru o companie foarte mare ...

1 comentarii

Recrutam un Controlor Financiar Senior pentru un grup industrial foart...

2 comentarii

Recrutam un HR Manager pentru un grup care a introdus in Bucuresti nis...

1 comentarii

Recrutam un Controlor Financiar Senior pentru un grup industrial foart...

2 comentarii

Recrutam un Marketing Manager pentru o companie straina din domeniul s...

7 comentarii

Recrutam un Director General pentru o companie antreprenoriala romanea...

7 comentarii

Recrutam un Controlor Financiar pentru un grup industrial foarte mare,...

Cautam un Director de Operatii (COO) pentru o mare companie de salubri...

Recrutam un avocat (intern) pentru o cunoscuta companie multinationala...

10 comentarii
Afiseaza
comentarii

Anunț privind selecția unui administrator neexecutiv, membru în Consiliul de Administrație al ANTIBIOTICE S.A.

Antibiotice SA a desemnat firma de executive search George Butunoiu Executive Search pentru a furniza  asistență  de  specialitate  în  procesul  de  recrutare  şi  selecție  conform  prevederilor  OUG  nr. 109/2011  privind  guvernanța  corporativă  a  întreprinderilor  publice,  cu  modificările  şi  completările ulterioare.

A. Pentru a fi incluși în lista lungă candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe obligatorii:

 • să fie absolvenți de studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
 • să aibă minimum 10 ani experiență profesională, dintre care minimum 3 ani într-o funcție de conducere relevantă (Director, Membru CA, Șef Serviciu, Manager etc.);
 • să demonstreze fluență în vorbirea limbii române;
 • să aibă capacitate de exercițiu deplină și să nu aibă condamnări pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
 • să nu facă parte din mai mult de două consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

B. Criteriile în baza cărora se va face selecția/departajarea pentru includerea candidaților pe lista scurtă sunt:

 • dovedirea unei experiențe relevante în relaționarea cu piața farmaceutică din Romania (piața hospital si piața retail)
 • dovedirea unei experiențe relevante în comunicarea si relaționarea cu autoritățile si stakeholderii;
 • dovedirea de cunoștințe temeinice în ceea ce privește guvernanța  corporativă (reglementările OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice);
 • dovedirea unei experiențe în activități de planificare strategică, managementul riscului, management organizațional si al performantei;
 • dovedirea unei experiențe în elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare si modernizare.

C. Modul de depunere a candidaturilor:

 • dosarele de candidatura ale candidaților vor fi transmise prin poștă la adresa societății Antibiotice SA din loc. Iași str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, județul Iași, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Procedura de selecție pentru Administrator Antibiotice, Nume si Prenume Candidat” – în atenția departamentului juridic – pana cel târziu în data de 13.07.2020.
 • separat, candidații vor trimite CV-ul și către agenția de recrutare resurse umane la adresa de e-mail: ca-antibiotice@georgebutunoiu.com.

Atenție: Depunerea dosarelor în format fizic (pe suport de hârtie) este obligatorie pentru validarea candidaturilor!

Dosarele vor conține în mod obligatoriu următoarele documente, îndosariate și numerotate:

 • Opis;
 • Copie conformă cu originalul a actului de identitate;
 • Curriculum Vitae în limba română;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor care dovedesc relațiile actuale de muncă;
 • Două scrisori de recomandare, care sa conțină numele și datele de contact ale persoanelor care le semnează;
 • Cazier Judiciar si Fiscal în original;
 • Declarație pe proprie răspundere cu privire la vechimea în muncă și pozițiile de conducere – completată conform formularului care se regăsește pe site-ul societății Antibiotice, la secțiunea Guvernanță Corporativă;
 • Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese – completată conform formularului care se regăsește pe site-ul societății Antibiotice, la secțiunea Guvernanță Corporativă;
 • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate în copie – completată conform formularului care se regăsește pe site-ul societății Antibiotice, la secțiunea Guvernanță Corporativă;
 • Declarație pe proprie răspundere privind independența administratorului în sensul legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale – completată conform formularului care se regăsește pe site-ul societății Antibiotice SA, la secțiunea Guvernanță Corporativă.

Toate documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii. În cazul dosarelor incomplete, candidații vor fi informați cu privire la lipsurile constatate, acordându-li-se un termen de 24 de ore pentru remedierea situației, după care candidatura va fi invalidată în cazul în care nu se vor efectua completările necesare.

Precizări:

 • Legislația de guvernanță corporativă nu prevede o procedură de contestație a respingerii/ invalidării unei candidaturi. Din dorința de a asigura o maximă transparență procesului de recrutare si selecție vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidați, cu condiția ca aceștia să solicite numai informații care se refera la candidatura lor si nu care implica rezultatele obținute de către ceilalți candidați. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca si dosarele de candidatura în termen de maximum 24 de ore de la primirea rezultatelor, urmând a primi un răspuns maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Cererile de clarificări nu suspendă derularea procesului de selecție.
 • Declarația de intenție va fi solicitată doar candidaților confirmați pe lista scurtă.
 • Prin transmiterea dosarului, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate în scopul procedurii de recrutare si selecție. La finalul procesului de selecție documentele candidaților care nu vor fi confirmați pe funcție vor fi returnate solicitanților la cererea acestora în termen de 30 de zile sau distruse după trecerea celor 30 de zile. La momentul angajarii, candidatul selectat va avea obligatia de a depune copii dupa tot istoricul angajarilor sale (copii dupa contractele de munca, carte de munca sau adeverinte).
 • Acest anunț a fost publicat în două publicații cu circulație națională din România, pe site-ul consultantului (www.georgebutunoiu.com) și pe cel al Antibiotice S.A. (www.antibiotice.ro).
Data actualizarii: 13/08/2020