Recrutari incheiate

Ord. dupa

Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G....

Societatea Națională a Sării S.A. este o societate pe acțiuni înf...

Societatea Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahov...

Imprimeria Națională desfășoară activități de interes public na...

Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G. n...

Societatea Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Praho...

Societatea Brazi Industrial Parc S.A. funcționează în baza Hotărâ...

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici...

Societatea Satul Nou Gradistea SRL si-a inceput activitatea in anul 20...

HIDRO PRAHOVA S.A. (https://www.hidroprahova.ro/despre-noi/prezentare...

SC Hale si Piete SA (https://www.halesipieteploiesti.ro/) este o socie...

Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, me...

Recrutare tânăr absolvent cu rezultate școlare foarte bune: O fi...

We are recruiting an Retail HR Business Partner in Croatia for an in...

Recrutăm un Global Brand Manager pentru o companie cunoscută din dom...

We are recruiting an HR Manager for a major European FMCG company. Th...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru 9 pozitii de membri ai C...

3 comentarii

Recrutam un Legal Director pentru o cunoscuta companie multinationala,...

1 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru o companie europeană din domeniul ser...

Recrutăm un Finance & Controlling Head pentru o companie multina...

2 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru una dintre cele mai cunoscute şi mai ...

Cautam un Chief Operation Oficer pentru un business de online gambling...

Anunț privind selecția unui administrator neexecutiv, membru în Co...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Fi...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Gen...

Afiseaza
comentarii

HIDRO PRAHOVA S.A. (https://www.hidroprahova.ro/despre-noi/prezentare) este singurul operator regional de servicii publice pentru alimentare cu apă din județul Prahova. În prezent, societatea Hidro Prahova SA operează în 65 de localități din județele Prahova și Arges, din care un municipiu, 11 orașe și 53 de comune. Misiunea principală a societății HIDRO PRAHOVA SA este aceea de a furniza, în mod profitabil și durabil, servicii de apă potabilă și canalizare pentru toți clienții din aria de operare, în condiții de calitate și protecție a mediului, în conformitate cu standardele europene, prin exploatarea eficientă a resurselor de apă și în beneficiul comunității.

In conformitate cu OUG 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, Hidro Prahova S.A. a selectat S.C. George Butunoiu Group S.R.L. pentru a-i oferi asistenta în procesul de selectie pentru completarea posturilor de Membri in Consiliul de Administratie in cadrul Hidro Prahova S.A.

 1. Criteriile obligatorii de calificare care vor sta la baza sunt:
 2. absolvent (a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior;
 3. minimum 5 ani experienta profesionala totala;
 4. minimum 3 ani experienta in pozitii de conducere sau de coordonare de proiecte intr-un domeniu relevant pentru activitatea Hidro Prahova;
 5. minimum 5 ani de experienta in domeniul studiilor (doar pentru absolventii de stiinte juridice sau economice);
 6. experienta anterioara ca membru intr-un consiliu de administratie/AGA/CS;
 7. cunoasterea limbii romane;
 8. Principalele criterii de selectie sunt:
 9. studii post-universitare eliberate de institutii de invatamant superior reputate;
 10. experienta in companii care opereaza in urmatoarele industrii: utilitati publice/constructii/instalatii/servicii si produse pentru populatie;
 11. cunostinte in domeniul legislatiei financiar – contabile, fiscale, achizitiilor publice, controlului financiar, relatiilor de munca;
 12. cunostinte juridice relevante pentru post si activitatea companiei;
 13. experienta in managementul financiar – analiza, planificare, trezorerie, raportari;
 14. cunostinte de guvernanta corporativa;
 15. experienta in comunicarea si relatia cu autoritatile si stakeholderii;
 16. cunostinte si experienta in planificare strategica, managementul riscului, management organizational si al performantei;
 17. experienta in relatia cu autoritatile publice, de reglementare si supervizare;

Modul de depunere a candidaturii: CV-urile candidatilor vor fi trimise în format electronic, pe adresa de e-mail ca-hidroprahova@georgebutunoiu.com până cel târziu în data de 04.03.2022, precum si in format fizic, dosarele de candidatura fiind depuse în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru Administrator Hidro Prahova, Nume si Prenume Candidat”, la Registratura Asociatia de Dezvoltare Intercomunicara Parteneriatul pentru managementul Apei Prahova din Bd. Republicii 2-4, et 6, camera 629, Ploiesti:

 • Opis;
 • Curriculum Vitae îi limba romana;
 • Cazier Judiciar si cazier fiscal;
 • Doua scrisori de recomandare de la surse relevante, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 • Declaratie pe proprie raspundere cu privire la vechimea in munca si pozitiile de conducere;
 • Declaratie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese;
 • Declaraţie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de desfacere a contractului de individual de muncă din motive imputabile lui/ei;
 • Declaratie pe propria raspundere privind statutul de administrator independent;
 • Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in copie;
 • Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor si confirmati pe lista scurta vor depune Declaratia de intentie, in conformitate cu prevederile HG 722/2016. Ea va contine legatura dintre profilul candidatului si obiectivele pe care trebuie sa le realizeze conform scrisorii de asteptari a angajatorului, exemple de indicatori pe care candidatul ii considera oportuni pentru monitorizarea si remunerarea performantei, aprecieri cu privire la provocarile specifice cu care se confrunta societatea angajatoare, constrangeri, riscuri si limitari pe care candidatul le-ar putea intampina in implementarea masurilor propuse.

Prin transmiterea aplicatiei, candidaţii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie.

Toate documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii. In cazul dosarelor incomplete se vor acorda 24 de ore de la informarea candidatului despre documentele lipsa pentru remedierea situatiei, dupa care candidatura va fi invalidata in cazul in care nu se vor efectua completarile solicitate.

Legislatia de guvernanta corporativa nu prevede contestatii. Din dorinta de a asigura maxima transaprenta a procesului de recrutare si selectie vom raspunde promt cererilor de clarificari formulate de catre candidati cu conditia ca acestia sa solicite numai informatii care se refera la candidatura lor si nu care implica rezultatele obtinute de catre ceilalti candidati. Eventualele cereri de clarificari se depun la fel ca si dosarele de candidatura in termen de maximum 24 de ore de la primirea rezultatelor, cu raspuns in maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, la registratura Asociatiei de Dezvoltare Intercomunicara Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova din Bd. Republicii 2-4, et 6, camera 629, Ploiesti.

Cererea de clarificari nu suspenda derularea procesului de selectie.

Nota: detaliile despre procedura de recrutare si selectie, criteriile de selectie, despre modalitatea de depunere a candidaturilor si despre continutul dosarului de candidat se regasesc pe site-ul consultantului  (www.georgebutunoiu.com/anunturi/category/home) pe site-ul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Mangementul Apei Prahova” (www.adiapa-prahova.ro) si pe cel al SC Hidro Prahova S.A. (www.hidroprahova.ro/anunturi/selectie-oug-109).