Cateva dintre recrutarile noastre – cele pentru care anunturile sunt obligatorii (recrutarile pentru Stat) si...
Ord. dupa
(Companii de stat)

Societatea Satul Nou Gradistea SRL si-a inceput activitatea in anul 20...

772 vizite
(Companii de stat)

HIDRO PRAHOVA S.A. (https://www.hidroprahova.ro/despre-noi/prezentare...

1457 vizite
(Companii de stat)

SC Hale si Piete SA (https://www.halesipieteploiesti.ro/) este o socie...

682 vizite
(Companii private)

Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, me...

3120 vizite
Afiseaza
vizualizari

Societatea Satul Nou Gradistea SRL si-a inceput activitatea in anul 2013 si are drept principal obiect de activitate prestarea de servicii de interes public privind domeniul public si privat al Comunei Gradistea Calarasi. Primaria Comunei Gradistea a desemnat firma de recrutare George Butunoiu pentru a furniza asistenţa de specialitate in procesul de recrutare şi selecţie conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Criterii obligatorii de calificare care vor sta la baza listei lungi de candidati sunt:
 2. absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior (profil economic, juridic, altele);
 3. Minimum 5 ani experienţa profesionala totala, dintre care minimum 6 luni in functii de conducere relevante (Director, Membru CA, Sef Serviciu, Manager de departament, etc) in companii/institutii publice din segmentul utilitati publice sau servicii catre firme sau populatie sau in conducerea de proiecte cu cifra de afaceri/buget alocat de minimum 25.000 Ron;
 4. fluenta in limba romana si cel putin o alta limba de circulatie internationala;
 5. reputatie ireprosabila din punct de vedere profesional.

 

 1. Criteriile de selectie care constituie avantaje sunt:
 2. cunostinte de guvernanta corporativa;
 3. studii postunversitare/pregatire profesionala/certificari suplimentare relevante;

Modul de depunere a candidaturii: CVurile candidatilor vor fi trimise până cel târziu în data de 09.05.2022,  pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru Membru CA – Satul Nou Gradistea SRL, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenţă a Primăriei comunei Grădiștea : Sat Cunești, str. Calea Călărași, nr. 54, comuna Grădiștea, județul Călărași.

 • Opis;
 • Curriculum Vitae in limba romana;
 • Cazier Judiciar;
 • Două scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 • Copii dupa cartea de munca/contractele de munca care sa faca dovada experientei de minimum 5 ani experienta profesionala companii/insitutii publice din domeniul utilitati publice sau servicii catre firme sau populatie, dintre care minimum 6 luni pe pozitii de conducere relevante (Director/membru CA/Sef Serviciu, Manager de departament, etc);
 • Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese;
 • Declaraţie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de revocare a mandatului din motive imputabile siesi;
 • Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in copie;
 • Adeverinta medicala

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie.

Nota: acest anunt a fost publicat in presa centrala din Romania si pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com) si pe cel al Primariei Comunei Gradistea Calarasi (https://www.primariagradistea.ro/)