Recrutari incheiate

Ord. dupa

Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G....

Societatea Națională a Sării S.A. este o societate pe acțiuni înf...

Societatea Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahov...

Imprimeria Națională desfășoară activități de interes public na...

Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G. n...

Societatea Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Praho...

Societatea Brazi Industrial Parc S.A. funcționează în baza Hotărâ...

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici...

Societatea Satul Nou Gradistea SRL si-a inceput activitatea in anul 20...

HIDRO PRAHOVA S.A. (https://www.hidroprahova.ro/despre-noi/prezentare...

SC Hale si Piete SA (https://www.halesipieteploiesti.ro/) este o socie...

Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, me...

Recrutare tânăr absolvent cu rezultate școlare foarte bune: O fi...

We are recruiting an Retail HR Business Partner in Croatia for an in...

Recrutăm un Global Brand Manager pentru o companie cunoscută din dom...

We are recruiting an HR Manager for a major European FMCG company. Th...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru 9 pozitii de membri ai C...

3 comentarii

Recrutam un Legal Director pentru o cunoscuta companie multinationala,...

1 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru o companie europeană din domeniul ser...

Recrutăm un Finance & Controlling Head pentru o companie multina...

2 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru una dintre cele mai cunoscute şi mai ...

Cautam un Chief Operation Oficer pentru un business de online gambling...

Anunț privind selecția unui administrator neexecutiv, membru în Co...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Fi...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Gen...

Afiseaza
comentarii

Societatea Națională a Sării S.A. este o societate pe acțiuni înființată în baza Hotărârii de Guvern numărul 767/21.11.1997 si este cel mai mare producător de sare din România. Societatea Națională a Sării a fost înființată în anul 1997 prin reorganizarea fostei Regii Autonome a Sării București, având în prezent șapte sucursale în țară: Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea și Salinele Slănic, Ocna Dej, Ocna Mureș, Târgu Ocna, Praid și Cacica. Acțiunile companiei sunt deținute în proporție de 51% de către Statul Român prin Ministerul Economiei și 49% de către Fondul Proprietatea. Principalele produse ale SN a Sării SA sunt sarea (gemă, soluție, recristalizată) și calcarul.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, SN a Sării SA a selectat S.C. George Butunoiu Group S.R.L. pentru a-i oferi asistență în procesul de selecție pentru recrutarea posturilor de Membri în Consiliul de Administrație.

           A. Criteriile obligatorii de calificare care vor sta la baza selecției sunt:
 1. absolvent (a) de studii superioare cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior;
 2. minimum 10 ani experiență profesională totală (dintre care minimum 5 în specialitatea studiilor pentru profilul economic sau juridic, conform legii);
 3. experiență de minimum 5 ani în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice sau a/al unor societăților comerciale cu o cifră de afaceri relevantă pentru activitatea SNS;
 4. cunoașterea limbii române;
  B. Principalele criterii de selecție sunt:
 5. studii post-universitare, de tip master, doctorat, alte cursuri relevante pentru activități de management;
 6. experiență comercială/de management în instituții/societăți comerciale care operează în domenii de activitate relevante/similare pentru SNS;
 7. experiență anterioară ca membru într-un consiliu de administrație;
 8. cunoștințe în domeniul legislației financiar – contabile, fiscale, achizițiilor, controlului financiar, raportărilor financiare și relațiilor de muncă;
 9. cunoștințe in domeniul dreptului societar/civil/raporturi între profesioniști/penal;
 10. cunoștințe IT;
 11. cunoștințe de guvernanță corporativă;
 12. experiență în comunicarea și relația cu autoritățile și stakeholderii;
 13. cunoștințe și experiență în planificare strategică, managementul riscului, management organizațional și al performanței;
 14. experiență în relația cu autoritățile publice, de reglementare și supervizare.

Modul de depunere a candidaturii: Candidații vor depune până în data de 23.09.2022 inclusiv, următoarele documente necesare pentru înregistrarea candidaturii, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Procedura de selecție pentru Administrator SNS SA, nume și prenume candidat”, la adresa SN a Sării SA, Splaiul Unirii 76 București și de asemenea, își vor trimite doar CV-ul la email : membruCA-salrom@georgebutunoiu.com:

 • Opis;
 • Curriculum Vitae în limba română;
 • Cazier Judiciar și Cazier Fiscal;
 • Două scrisori de recomandare, care să conțină numele și datele de contact ale persoanelor care oferă referințele;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 • Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea “APT”;
 • Declarație pe proprie răspundere cu privire la vechimea în muncă și pozițiile de conducere AICI (click pentru a deschide!);
 • Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese AICI (click pentru a deschide!);
 • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate în copie AICI (click pentru a deschide!);

Prin transmiterea aplicației, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție. La finalul procesului de selecție documentele candidaților care nu vor fi confirmați pe funcție vor fi returnate solicitanților la cererea acestora în termen de 30 de zile sau distruse după trecerea celor 30 de zile.

Toate documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii. În cazul dosarelor incomplete se vor acorda 24 de ore de la informarea candidatului despre documentele lipsa pentru remedierea situației, după care candidatura va fi invalidată în cazul în care nu se vor efectua completările solicitate.

Eventualele cereri de clarificări se trimit în termen de maximum 24 de ore de la primirea rezultatelor, cu răspuns în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de email: membruCA-salrom@georgebutunoiu.com

Nota: Acest anunț a fost publicat în presa centrala din Romania si pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com) si pe site-ul SNS SA (www.salrom.ro).