Recrutari incheiate

Ord. dupa

Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G....

Societatea Națională a Sării S.A. este o societate pe acțiuni înf...

Societatea Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahov...

Imprimeria Națională desfășoară activități de interes public na...

Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G. n...

Societatea Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Praho...

Societatea Brazi Industrial Parc S.A. funcționează în baza Hotărâ...

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici...

Societatea Satul Nou Gradistea SRL si-a inceput activitatea in anul 20...

HIDRO PRAHOVA S.A. (https://www.hidroprahova.ro/despre-noi/prezentare...

SC Hale si Piete SA (https://www.halesipieteploiesti.ro/) este o socie...

Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, me...

Recrutare tânăr absolvent cu rezultate școlare foarte bune: O fi...

We are recruiting an Retail HR Business Partner in Croatia for an in...

Recrutăm un Global Brand Manager pentru o companie cunoscută din dom...

We are recruiting an HR Manager for a major European FMCG company. Th...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru 9 pozitii de membri ai C...

3 comentarii

Recrutam un Legal Director pentru o cunoscuta companie multinationala,...

1 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru o companie europeană din domeniul ser...

Recrutăm un Finance & Controlling Head pentru o companie multina...

2 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru una dintre cele mai cunoscute şi mai ...

Cautam un Chief Operation Oficer pentru un business de online gambling...

Anunț privind selecția unui administrator neexecutiv, membru în Co...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Fi...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Gen...

Afiseaza
comentarii

Imprimeria Națională desfășoară activități de interes public național în domeniul poligrafic, în scopul realizării cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea și circulația hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special comune sau specifice pe economie, a tipăriturilor cu caracter special care impun măsuri de protecție împotriva falsificării sau contrafacerii.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificată si aprobată prin Legea nr.111/2016 privind Guvernața corporativă a întreprinderilor publice, Ministerul Finanțelor a selectat S.C. George Butunoiu Group S.R.L. pentru a-i oferi asistență în procesul de selecție pentru completarea unui post de Membru în Consiliul de Administrație în cadrul CNIN S.A.

           A. Criteriile obligatorii de calificare care vor sta la baza selecției sunt:
 1. absolvent (ă) de studii superioare de lunga durata cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior;
 2. minimum 10 ani experiență profesională (cu studii superioare), în domenii relevante pentru activitatea CNIN;
 3. cunoștințe relevante în domeniul de activitate al societății și a produselor și serviciilor de tipărire;
 4. minimum 5 ani experiență pe o poziție de administrare/supraveghere/ management;
 5. cunoașterea limbii române;
 6. absolvent de studii post universitare de tip masterat/doctorat/MBA în domenii relevante pentru activitatea companiei;
 7. îndeplinirea criteriilor pentru desemnarea in calitatea de administrator independent conform cerințelor legale; (art. 138^2 /Legea Societăților nr. 31/1991)
  B. Principalele criterii de selecție sunt:
 8. constituie un avantaj studiile superioare în domeniul juridic;
 9. constituie un avantaj absolvirea unui institut/ unui curs relevant pentru activitatea CNIN;
 10. constituie avantaj experiența în administrare/ supraveghere/ conducerea unor companii de talia CNIN;
 11. cunoștințele în domeniul HR constituie un avantaj;
 12. cunoașterea legislației și înțelegerea sistemului legal, a mediilor legale și regulatoare în care operează societatea;
 13. cunoștințe și experiență în drept financiar/ drept societar/ drept civil/ raporturi între profesioniști;
 14. cunoștințe în domeniul managementul investițiilor/managementul proiectelor, managementul riscului;
 15. cunoștințe în domeniul auditului, controlului financiar, analizei financiare, trezorerie, raportărilor financiare;
 16. cunoștințe de guvernanță corporativă;
 17. experiență în comunicarea și relația cu partenerii din industrie;
 18. cunoștințe in domeniul IT&C;
 19. cunoașterea limbii engleze la nivel C1 conform Cadrului comun european de referință constituie un avantaj.

Modul de depunere a candidaturii: Candidații vor depune până în data de 09.09.2022 inclusiv, următoarele documente necesare pentru înregistrarea candidaturii, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Procedura de selecție pentru Administrator CNIN, Nume și Prenume Candidat, iulie 2022”, la adresa S.C. George Butunoiu SRL, str. Atena nr. 18,  sector 1, București și vor trimite DOAR CV-ul în format electronic la e-mail: ca-cnin@georgebutunoiu.com:

 • Opis;
 • Curriculum Vitae în limba română;
 • Cazier Judiciar și Cazier Fiscal;
 • Două scrisori de recomandare de la locurile de muncă anterioare, care să conțină numele și datele de contact ale persoanelor care oferă referințele;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 • Copii conforme cu originalul după actele de munca;
 • Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea “APT”;
 • Documente doveditoare cu privire la vechimea în munca și pozițiile de conducere;
 • Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese AICI (click pentru a deschide!);
 • Declarație privind neîncadrarea într-una dintre situațiile de desfacere a contractului de individual de muncă din motive imputabile lui/ ei AICI (click pentru a deschide!);
 • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate în copie AICI (click pentru a deschide!);
 • Documente doveditoare cu privire la vechimea in munca si pozitiile de conducere

Prin transmiterea aplicației, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție. La finalul procesului de selecție documentele candidaților care nu vor fi confirmați pe funcție vor fi returnate solicitanților la cererea acestora in termen de 30 de zile sau distruse după trecerea celor 30 de zile.

Toate documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii. În cazul dosarelor incomplete se vor acorda 24 de ore de la informarea candidatului despre documentele lipsa pentru remedierea situației, după care candidatura va fi invalidată în cazul în care nu se vor efectua completările solicitate.

Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca și dosarele de candidatură în termen de maximum 24 de ore de la primirea rezultatelor, cu răspuns în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondență S.C. George Butunoiu Group SRL, str. Atena nr. 18,  sector 1, București.

Nota: Acest anunț a fost publicat în presa centrală din România, pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com), pe siteul Ministerului Finanțelor (https://mfinante.gov.ro/ro/web/site)  și pe cel al CN Imprimieria Națională S.A. (www.cnin.ro).