Recrutari incheiate

Ord. dupa

Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G....

Societatea Națională a Sării S.A. este o societate pe acțiuni înf...

Societatea Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahov...

Imprimeria Națională desfășoară activități de interes public na...

Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G. n...

Societatea Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Praho...

Societatea Brazi Industrial Parc S.A. funcționează în baza Hotărâ...

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici...

Societatea Satul Nou Gradistea SRL si-a inceput activitatea in anul 20...

HIDRO PRAHOVA S.A. (https://www.hidroprahova.ro/despre-noi/prezentare...

SC Hale si Piete SA (https://www.halesipieteploiesti.ro/) este o socie...

Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, me...

Recrutare tânăr absolvent cu rezultate școlare foarte bune: O fi...

We are recruiting an Retail HR Business Partner in Croatia for an in...

Recrutăm un Global Brand Manager pentru o companie cunoscută din dom...

We are recruiting an HR Manager for a major European FMCG company. Th...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru 9 pozitii de membri ai C...

3 comentarii

Recrutam un Legal Director pentru o cunoscuta companie multinationala,...

1 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru o companie europeană din domeniul ser...

Recrutăm un Finance & Controlling Head pentru o companie multina...

2 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru una dintre cele mai cunoscute şi mai ...

Cautam un Chief Operation Oficer pentru un business de online gambling...

Anunț privind selecția unui administrator neexecutiv, membru în Co...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Fi...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Gen...

Afiseaza
comentarii

Societatea Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova SA functioneaza in baza H.G. nr. 1/2003 a Consiliului Judetean Prahova si desfasoara activitati privind colectarea deseurilor nepericuloase si servicii de salubrizare.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul Judetean Prahova a selectat S.C. George Butunoiu Group S.R.L. pentru a-i oferi asistenta în procesul de completare a posturilor de Membru in Consiliul de Administratie.

           A. Criteriile obligatorii de calificare care vor sta la baza selectiei sunt:
 1. absolvent (a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior (profil juridic);
 2. minimum 5 ani experienta profesionala totala dintre care minimum 12 luni pe pozitii manageriale relevante;
 3. cunoasterea limbii romane;
  B. Principalele criterii de selectie sunt:
 4. studii post-universitare relevante pentru domeniul de activitate al societatii;
 5. experienta in societati care opereaza in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;
 6. cunostinte in domeniul legislatiei financiar – contabile, fiscale, achizitiilor publice, controlului financiar, raportarilor financiare si relatiilor de munca;
 7. cunostinte juridice relevante pentru post si activitatea societatii;
 8. cunostinte de guvernanta corporativa;
 9. experienta in comunicarea si relatia cu autoritatile si stakeholderii;
 10. cunostinte si experienta in planificare strategica, managementul riscului, management organizational si al performantei;
 11. experienta in relatia cu autoritatile publice, de reglementare si supervizare.

Modul de depunere a candidaturii: Candidatii vor depune pana in data de 14.09.2022 inclusiv, urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru Administrator Societatea Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova SA, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenţă a CJ Prahova, Ploiesti:

 • Opis;
 • Curriculum Vitae in limba romana;
 • Cazier Judiciar si Cazier Fiscal;
 • Doua scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 • Adeverinta de la medicul de familie cu mentiunea “APT”
 • Declarație pe proprie răspundere cu privire la vechimea în muncă și pozițiile de conducere AICI (click pentru a deschide!);
 • Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese AICI (click pentru a deschide!);
 • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate în copie AICI (click pentru a deschide!)

Prin transmiterea aplicatiei, candidaţii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie. La finalul procesului de selectie documentele candidatilor care nu vor fi confirmati pe functie vor fi returnate solicitantilor la cererea acestora in termen de 30 de zile sau distruse dupa trecerea celor 30 de zile.

Toate documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii. In cazul dosarelor incomplete se vor acorda 24 de ore de la informarea candidatului despre documentele lipsa pentru remedierea situatiei, dupa care candidatura va fi invalidata in cazul in care nu se vor efectua completarile solicitate.

Eventualele cereri de clarificari se depun la fel ca si dosarele de candidatura in termen de maximum 24 de ore de la primirea rezultatelor, cu raspuns in maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, la adresa de corespondenta CJ Prahova, Ploiesti.

Nota: acest anunt a fost publicat in presa centrala din Romania si pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com), pe siteul Consiliului Judetean Prahova (https://cjph.ro/consiliul-judetean-prahova)