Recrutari incheiate

Ord. dupa

Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G....

Societatea Națională a Sării S.A. este o societate pe acțiuni înf...

Societatea Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahov...

Imprimeria Națională desfășoară activități de interes public na...

Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G. n...

Societatea Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Praho...

Societatea Brazi Industrial Parc S.A. funcționează în baza Hotărâ...

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici...

Societatea Satul Nou Gradistea SRL si-a inceput activitatea in anul 20...

HIDRO PRAHOVA S.A. (https://www.hidroprahova.ro/despre-noi/prezentare...

SC Hale si Piete SA (https://www.halesipieteploiesti.ro/) este o socie...

Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, me...

Recrutare tânăr absolvent cu rezultate școlare foarte bune: O fi...

We are recruiting an Retail HR Business Partner in Croatia for an in...

Recrutăm un Global Brand Manager pentru o companie cunoscută din dom...

We are recruiting an HR Manager for a major European FMCG company. Th...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru 9 pozitii de membri ai C...

3 comentarii

Recrutam un Legal Director pentru o cunoscuta companie multinationala,...

1 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru o companie europeană din domeniul ser...

Recrutăm un Finance & Controlling Head pentru o companie multina...

2 comentarii

Recrutăm un HR Director pentru una dintre cele mai cunoscute şi mai ...

Cautam un Chief Operation Oficer pentru un business de online gambling...

Anunț privind selecția unui administrator neexecutiv, membru în Co...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Fi...

Anuntul privind selectia candidatilor pentru o pozitie de Director Gen...

Afiseaza
comentarii

SC Hale si Piete SA (https://www.halesipieteploiesti.ro/) este o societate emblematica a Municipiului Ploiesti in privinta comertului alimentar, oferind clientilor sai 15 puncte de desfacere situate in locatii cheie din Municipiul Ploiesti. Societatea angajeaza un numar de 140 de persoane si a avut in anul 2020 o cifra de afaceri de peste 2 milioane Eur.

In conformitate cu OUG 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, Hale si Piete SA a selectat S.C. George Butunoiu Group S.R.L. pentru a-i oferi asistenta în procesul de selectie pentru completarea postului de Director Adjunct.

 1. Criterii obligatorii de calificare care vor sta la baza listei lungi de candidati sunt:
 2. absolvent (a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior (profil tehnic sau administrativ);
 3. minimum 7 ani experienta profesionala in societati publice sau private;
 4. minimum 3 ani experienta manageriala;
 5. capacitate deplina de exercitiu;
 6. reputatie ireprosabila din punct de vedere profesional;
 7. buna cunoastere a limbii romane;
 8. bune abilitati de comunicare si relationare interpersonala.
 1. Criteriile de selectie care constituie avantaje sunt:
 1. Studii postuniversitare in domenii relevante pentru activitatea companiei;
 2. Experienta in companii care opereaza in urmatoarele industrii: comert, transporturi, real estate, utilitati publice, servicii pentru cetateni;
 3. Experienta in activitati de optimizare a activelor, logistice si a resurselor umane;
 4. Specializari/calificari profesionale din categoria celor indicate la cerinte obligatorii, altele decat cerinta minimala;
 5. Experienta in relatia cu autoritatile publice, autoritatile de reglementare, concurenta si supraveghere relevante din Romania;
 6. Experienta relevanta si abilitati de negociere dovedite in relatia cu partenerii sociali;
 7. Experienta in domeniul achizitiilor publice la nivelul UE si atragerea de finantare locala si international;

Modul de depunere a candidaturii :

Dosarele complete de candidatura vor fi depuse la registratura Hale si Piete din strada Grivitei nr. 15 Ploiesti, în zilele de luni-joi în intervalul orar 08.00 – 16.30, și vinerea între orele 08.00 – 14.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru Director Adjunct Hale Piete, Nume si Prenume Candidat”, iar CV-urile candidatilor vor fi trimise si în format electronic, pe adresa de e-mail directoradjunct-hale-piete@georgebutunoiu.com. În perioada 28.10.2021 – 26.11.2021.

Dosarele de candidatura vor contine:

 • Opis;
 • Curriculum Vitae în limba română;
 • Cazier Financiar si Judiciar;
 • Două scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii ale actelor de studii, certificate ca fiind conforme cu originalul;
 • Declaratie pe proprie raspundere cu privire la vechimea in munca/pozitiile de conducere si documente doveditoare (Copii dupa cartea de munca/contractele de munca care sa faca dovada experientei profesionale de minimum 7 ani, dintre care minimum 3 ani pe pozitii de conducere);
 • Declaratie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese;
 • Declaraţie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de desfacere a contractului de individual de muncă din motive imputabile lui/ei;

Toate documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii. In cazul dosarelor incomplete se vor acorda 24 de ore de la informarea candidatului despre documentele lipsa pentru remedierea situatiei, dupa care candidatura va fi invalidata in cazul in care nu se vor efectua completarile solicitate.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie.

Numai candidatii confirmati de catre firma de recrutare in urma interviurilor vor depune Declaratia de Intentie, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru Director Adjunct Hale Piete, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenţă Str. Grivitei nr. 15 Ploiesti.

Legislatia de guvernanta corporativa nu prevede contestatii. Din dorinta de a asigura maxima transaprenta a procesului de recrutare si selectie vom raspunde promt cererilor de clarificari formulate de catre candidati cu conditia ca acestia sa solicite numai informatii care se refera la candidatura lor si nu care implica rezultatele obtinute de catre ceilalti candidati. Eventualele cereri de clarificari se depun la fel ca si dosarele de candidatura in termen de maximum 24 de ore de la primirea rezultatelor, cu raspuns in maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, la adresa HidroPrahova str. xxx xxx nr.xxx, cod postal 10xxxx0559, Ploiești, Prahova. Cererea de clarificari nu suspenda derularea procesului de selectie.

Nota: acest anunt a fost publicat in presa centrala din Romania si pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com) si pe cel al SC Hale si Piete S.A. (www.halesipieteploiesti.ro).